11 Evangelische Hofkirche Wassenberg

Das hinter dem Wohnhaus Roermonder Straße 8 gelegene Gebäude wurde im Jahr 1652 erstmals als Predigthaus genutzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde es stark beschädigt und 1948/51 wieder aufgebaut.
Die Kirche liegt aufgrund der im 17. Jahrhundert gültigen Vorschriften des Westfälischen Friedens nicht sichtbar von der Straße aus, auf dem Hof, daher auch der Name „Hofkirche“.
1773 wurde der Kirchturm errichtet und die heute noch vorhandene Glocke eingebaut. Wenige Jahre später setzte man den heute noch vorhandenen Posaunenengel auf die Spitze des Kirchturmes.
Die in der Hofkirche stehende Orgel ist seit 1843 im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde und stammt vermutlich aus dem 18. Jahrhundert.

05 Aad Raodhoes Melick

05 Aad Raodhoes Melick


Dorpstraat 43
6074 GA Melick
www.concordiamelick.nl

’t Aad Raodhoes

Op het einde van de jaren zeventig kwam de toenmalige Fanfare Concordia steeds meer in de problemen met betrekking tot haar huisvesting: de fanfare had haar repetitielokaal in café “De Sport”, de drumband in café “Mon Ami” en de jeugdharmonie in het gemeenschapshuis. Het gevolg was, dat deze groepen steeds verder uit elkaar groeiden. Daarnaast was het muziekarchief, de reserve-instrumenten en het slagwerk, verspreid door het gehele dorp, opgeslagen bij leden thuis. Om deze problemen het hoofd te bieden, besloot Concordia in november 1983 na te gaan of het voormalige gemeentehuis in Melick, dat toen al drie jaren leeg stond, een geschikt home voor Concordia zou kunnen worden. Na enkele jaren onderzoek en discussie was het zover: ’t Aad Raodhoes werd op 30 april 1986 in erfpacht verworven en weldra werd in eigen beheer begonnen met de verbouw en restauratie van het bouwvallige oude gemeentehuis. Op 30 april 1987 werd het ’t Aad Raodhoes geopend. Het pand werd op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst en de harmonie kocht het gebouw van de gemeente. Maar er ontstond een nieuw probleem: ’t Aad Raodhoes werd te klein. Een steeds toenemend ledental bij Concordia maakte uitbreiding met een grote zaal noodzakelijk. Op 30 april 1994 werd de nieuwe muziekzaal officieel geopend. Een prachtige zaal met een uitgekiende akoestiek maakte ons muziekhuis compleet. Al vanaf het begin heeft voorop gestaan het ’t Aad Raodhoes te exploiteren als cultureel centrum. Harmonie Concordia wil zo een breed aanbod van culturele activiteiten in haar muziekhuis realiseren en draagt op deze manier een steentje bij aan het leefklimaat in Melick en omgeving. Tegenwoordig vormt ’t Aad Raodhoes de spil van de activiteiten van Concordia en wordt steeds meer de kern van muziekactiviteiten in Midden-Limburg. Niet alleen van Concordia, maar ook van bevriende muziekverenigingen. Tevens staat het verenigingsgebouw ’t Aad Raodhoes open voor exposities van amateurkunstenaars.

De Aan Bieb

Door een toename van activiteiten werden mogelijkheden tot uitbreiding van ’t Aad Raodhoes gezocht. De noodzakelijke uitbreiding werd in december 2005 gevonden door de aankoop van het naastgelegen, voormalige, bibliotheekgebouw. Naast het realiseren van een aantal eigen wensen -het creëren van een invalidentoilet, een brandveilige muziekbibliotheek en uitbreiding van het aantal leslokalen voor muziekonderwijs aan de Melickse jeugd- geeft dit “tweede huis” Concordia de gelegenheid haar maatschappelijke betrokkenheid binnen de dorpsgemeenschap uit te breiden. In de ruimten die niet door onze vereniging worden gebruikt, wordt ouderen een ontmoetingsplek geboden waar men elkaar, onder genot van kopje koffie of drankje, kan ontmoeten en in contact komen met instanties die zich speciaal op deze doelgroep richten. In samenwerking met Seniorenraad Roerdalen, Stichting Mederiacum en Ouderenvereniging Melick biedt Harmonie Concordia op deze manier de mogelijkheid actief inhoud te geven aan het ouderenbeleid in Roerdalen en Melick in het bijzonder. De combinatie van een ontmoetingsruimte met leestafel en een balie voor informatie voor een reeks van culturele en maatschappelijke diensten, een internethoek en diverse afzonderlijke leslokalen is nieuw voor Melick. Deze combinatie maakt dat in het centrum jeugd, senioren, buurtbewoners en verenigingen welkom zijn. Na een verbouwing (in eigen beheer) werd de Aaj Bieb op 30 april 2007 officieel in gebruik genomen.

Kunstenaars op deze locatie:

N.t.b.

01 Kasteel Montfort

01 Kasteel Montfort


Huysdijk 4
6065 AX Montfort
www.kasteelmontfort.nl

Kasteel Montfort dateert uit 1260 en was eeuwenlang één van de grootste kastelen van Nederland. Hieraan herinnert een indrukwekkende ruine met een bezoekerscentrum in een gerestaureerde kasteeltoren. In 2017 ronden we een volgend restauratieproject af: de prachtige 14de eeuwse gewelven van de oostelijke kelders samen met het trappenhuis en de zuidoosttoren. Laat je op en rond kasteel Montfort verrassen door het boeiende verleden en het fraaie landschap van de Heerlickheit Montfort.

Kunstenaars op deze locatie:

N.t.b.

02 De Heren van Montfort

02 De Heren van Montfort


Markt 2A
6065 AW Montfort
www.deherenvanmontfort.nl

In de oude industriële werkplaats is onze kookstudio gevestigd, gelegen achter het restaurant. Onder leiding van diverse koks kunt u kook-workshops doen op verschillende niveaus: variërend van een workshop voor beginners (Workshop Basis) tot koken op sterrenniveau of thema-workshops. Nadat u onder begeleiding één van de gangen heeft voorbereid, geniet u van een 3-gangen menu. De kookstudio biedt plaats aan maximaal 40 deelnemers, die ook over een eigen terras kunnen beschikken. Op de 1e donderdagavond van de maand organiseren we een kookworkshop basis voor beginnende thuiskoks. Op de 3e donderdag van de maand is er elke maand een andere thema-kookworkshop.

Kunstenaars op deze locatie:

N.t.b.