fbpx

Evangelische Hofkirche Wassenberg

Het gebouw, dat zich achter het woongebouw Roermonder Straße 8 bevindt, werd in 1652 voor het eerst gebruikt als predikingshuis. Het werd zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog en herbouwd in 1948/51. Vanwege de voorschriften van de Vrede van Westfalen, die geldig waren in de 17e eeuw, is de kerk niet zichtbaar vanaf de straat op de binnenplaats, vandaar de naam “Hofkirche”.
In 1773 werd de kerktoren gebouwd en de nog bestaande bel geïnstalleerd. Een paar jaar later werd de nog bestaande trompet engel op de top van de kerktoren geplaatst. Het orgel in de Hofkirche is sinds 1843 eigendom van de protestantse parochie en dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw.

Das hinter dem Wohnhaus Roermonder Straße 8 gelegene Gebäude wurde im Jahr 1652 erstmals als Predigthaus genutzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde es stark beschädigt und 1948/51 wieder aufgebaut. Die Kirche liegt aufgrund der im 17. Jahrhundert gültigen Vorschriften des Westfälischen Friedens nicht sichtbar von der Straße aus, auf dem Hof, daher auch der Name „Hofkirche“.
1773 wurde der Kirchturm errichtet und die heute noch vorhandene Glocke eingebaut. Wenige Jahre später setzte man den heute noch vorhandenen Posaunenengel auf die Spitze des Kirchturmes. Die in der Hofkirche stehende Orgel ist seit 1843 im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde und stammt vermutlich aus dem 18. Jahrhundert.