fbpx

A. Tinne Vereeck

Mijn naam is A.Tinne Vereeck (°1964) met Antwerpse roots. 

Als autodidact verdiepte ik me in de kunst van het fijnschilderen, grafiek en tekenkunst. Zwerven en onderduiken in bevolkingsgroepen typeert mijn levensloop. ‘Wat ik niet meer in vraag stel, is de legitimatie van mijn kunstenaarschap’

Mijn werk bestaat momenteel uit schilderijen, installaties en beelden. Sinds een aantal jaren maak ik monumentale werken, geïnspireerd en ondersteund door Greet Vanautgaerden (Whitehouse gallery Belgie). Mijn schilderijen gaan over hoop, kracht, verlangen, reflectie, sensualiteit en de verwerking van angst en boosheid. Dus de belangrijke aspecten van ons emotioneel functioneren.

Momenteel kom ik actief naar buiten na de lockdownperiode waarin ik veel geschilderd heb rond de verandering van de wereld. Ik heb vraagtekens bij de manier waarop we onze identiteit vormgeven en ons leven leiden. Mijn schilderijen weerspiegelen een onderzoek in betekenis van een nieuw samengesteld beeld. Ondanks de herkenbare figuren worden op een ongewone manier gepresenteerd. De kracht van mijn werk ligt in de unieke combinatie van beelden. Hierbij word ik technisch ondersteund door Gommaar Gilliams (Gallery Sofie Van de Velde Belgie).

De schilderijen en sculpturen weerspiegelen een eigen realiteit die ieder individueel kan invullen. De beelden zijn realistisch maar de combinatie heeft een symbolische betekenis die voor elk individu anders kan zijn.

Sinds enkele jaren werk ik inhoudelijk sjamanistisch samen met Patrick Brysbaert. Deze spirituele ondertoon zorgt voor meer diepgang en onderzoek. 

Het resultaat is te zien in de wedstrijd ‘Painting of the year 2020

Sinds 1994 stel ik tentoon in eigen land o.a. Kasteel Le Paige Herentals en Museum Opsomer Lier. En in het buitenland o.a. in Duitsland, Nederland, Frankrijk en VAE.

Alle activiteiten zijn te lezen op mijn blog:
https://vereeck.exto.be/

Sinds 1998 ben ik verbonden aan Galerie Sabine Nieubuhr (Berlijn), Kunstkring Lazernij (Rumst) en SASK (Lier).

Mein Name ist A. Tinne Vereeck (° 1964) mit Antwerpener Wurzeln.

Als Autodidakt habe ich mich in die Kunst des Malens, Grafikens und Zeichnens vertieft. Das Wandern und Verstecken in Bevölkerungsgruppen ist typisch für meinen Lebensverlauf. “Was ich nicht mehr in Frage stelle, ist die Legitimität meiner Kunst.”

Meine Arbeit besteht derzeit aus Gemälden, Installationen und Skulpturen. Seit einigen Jahren mache ich monumentale Werke, inspiriert und unterstützt von Greet Vanautgaerden (Whitehouse Galerie Belgien). Meine Bilder handeln von Hoffnung, Stärke, Verlangen, Reflexion, Sinnlichkeit und der Verarbeitung von Angst und Wut. Also die wichtigen Aspekte unseres emotionalen Funktionierens.

Im Moment komme ich nach der Sperrphase, in der ich viel über den Wandel in der Welt gemalt habe, aktiv heraus. Ich frage mich, wie wir unsere Identität gestalten und unser Leben leben. Meine Bilder spiegeln eine Untersuchung der Bedeutung eines neu komponierten Bildes wider. Trotz der erkennbaren Zahlen werden auf ungewöhnliche Weise dargestellt. Die Stärke meiner Arbeit liegt in der einzigartigen Kombination von Bildern. Ich werde technisch von Gommaar Gilliams (Galerie Sofie Van de Velde Belgien) unterstützt.

Die Gemälde und Skulpturen spiegeln ihre eigene Realität wider, die jeder individuell ausfüllen kann. Die Bilder sind realistisch, aber die Kombination hat eine symbolische Bedeutung, die für jeden Einzelnen unterschiedlich sein kann.

Seit einigen Jahren arbeite ich schamanisch mit Patrick Brysbaert zusammen. Dieser spirituelle Unterton bietet mehr Tiefe und Erforschung.

Das Ergebnis ist im Wettbewerb ‘Painting of the year 2020‘ zu sehen.

Seit 1994 habe ich in meinem eigenen Land ausgestellt, unter anderem Castle Le Paige Herentals und Museum Opsomer Lier. Und im Ausland, auch in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Alle Aktivitäten können auf meinem Blog gelesen werden:
https://vereeck.exto.be/

Seit 1998 bin ich mit der Galerie Sabine Nieubuhr (Berlin), dem Kunstkring Lazernij (Rumst) und der SASK (Lier) verbunden.