Redmer Hoekstra

www.redmerhoekstra.nl
info@redmerhoekstra.nl

Redmer Hoekstra (1982) is in 2009 afgestudeerd aan de kunstacademie te Zwolle als Beeldend kunstenaar en illustrator. 

Associaties op vorm, betekenis en werking. Vaak verrassend, vreemd en grappig maar ook met een vreemd soort logica, in een fantastische en surreële wereld.

Het zijn pentekeningen op papier. Ik werk met fineliners. Door arcering creëer ik licht en ruimtelijkheid, wat de tekening doet leven. Het is belangrijk om de tekeningen zo realistisch mogelijk te maken zodat de vervreemding des te sterker overkomt. 

Redmer Hoekstra (1982) absolvierte 2009 die Kunstakademie in Zwolle als bildender Künstler und Illustrator.

Assoziationen zu Form, Bedeutung und Funktion. Oft überraschend, seltsam und lustig, aber auch mit einer seltsamen Logik, in einer fantastischen und surrealen Welt.

Es sind Stiftzeichnungen auf Papier. Ich arbeite mit Fineliner. Durch Schattierung schaffe ich Licht und Räumlichkeit, die die Zeichnung lebendig machen. Es ist wichtig, die Zeichnungen so realistisch wie möglich zu gestalten, damit die Entfremdung noch deutlicher wird.

Irene Heinen

Danziger Str. 25
52525 Heinsberg
Tel. +49 (0)2452/3751
Email: ireneheinen@hotmail.de

Het enthousiasme voor schilderen begon in 2003 en blijft een groot deel van mijn dagelijkse routine domineren. Met het plezier van het creëren en vernietigen wordt kleur en vloeibaarheid vermengd. U kunt de fijnste kleurovergangen, delicate nuances en vullingen zien, vaak in levendig contrast met veerkrachtige, intense, heldere kleuren. 

Omdat de vrijheid het principe van mijn werk is, wil ik de waarnemer van mijn werk natuurlijk niet betuttelen in termen van wat en hoe hij het zou moeten zien.

Die Begeisterung für die Malerei begann 2003 und bestimmt nach wie vor einen großen Teil meines Tagesablau-fes. Mit der Lust am Gestalten und Zerstören wird Farbe und Flüssigkeit vermischt. Man sieht feinste Farbübergänge, zarte Nuancen und Schüttungen, häufig auch in lebhaftem Kontrast zu prallen, intensiv – leuchtenden Farben. 

Da ich die Freiheit zum Prinzip meines Schaffens mache, liegt es mir naturgemäß auch fern, den Betrachter meines Werkes zu bevormunden im Hinblick darauf, was und wie er sehen soll.

Graciella Creemers


Fecebook: Graciella Creemers
Tel. +31 (0)6 42972517
Email: graciellacreemers@hotmail.com

Light and darkness
Sometimes……. 
I want to escape
I hate the rushhh
I want to be alone
I escape in my world of music
My world of dreamings 
My world of creativity
My world of passion
To follow my heart
say nothing
only breathe
and become  floating  feelingss

                                           Grace

Patricia Smits

Kunstvorm: schilderijen
Locatie: 06 Gitstappermolen

Patricia Smits’ surrealistische werelden vormen nieuwe ruimtes, waarin andere denk- en (leef)regels kunnen ontstaan. Zij bevraagt hiermee onze aanwezigheid en de (on)gelijkheid tussen mens, dier, natuur en cultuur.

Het werk verleidt je, op subtiele wijze, om in haar wereld te stappen. Een wereld waarin realiteit en verbeelding stuivertje wisselen en humor en poëzie de boventoon voeren. Met haar werk maakt zij hedendaagse onderwerpen bespreekbaar. 

Patricia Smits maakt schilderijen, tekeningen, foto’s, films en installaties. Zoekend naar grenzen in de werkelijkheid, geïnspireerd door filosofie, tijd, natuur, constructies en transformaties.“Geraakt door het onrecht en verdriet, veroorzaakt door breuken tussen het ideale en de realiteit.”

www.patriciasmits.com

Minke Buikema

Kunstvorm: schilderijen
Locatie: 06 Gitstappermolen

“Krachtig”

De schilderijen van Minke hebben een heel eigen krachtige stijl. Zij haalt haar inspiratie uit haar omgeving. De kleuren, de vorm, en de stemming van het moment bepalen haar werk. Het zoeken naar harmonie en het zien ontstaan van haar werk is steeds opnieuw een belevenis voor haar.
Niet alleen het figuratief realisme maar ook abstract werk behoort tot haar oeuvre. Zij is een veelzijdig schilderes, die stillevens, bloemen, landschappen en portretten schildert op groot formaat met olieverf. Minke heeft een scherp oog voor detail maar houdt ervan om datgene wat zij waarneemt met een kracht en een directheid neer te zetten, zonder de details exact weer te geven.

www.minkebuikema.com

 

Lianne van den Boogaard

Kunstvorm: schilderijen
Locatie: 06 Gitstappermolen

Lianne maakt schilderijen waarin, d.m.v. kleur en streek, een beeld ontstaat dat opduikt uit het geheel.  Soms is het beeld direct herkenbaar, soms nauwelijks zichtbaar. Toevalligheden worden gebruikt, al dan niet bijgestuurd.  Er wordt gespeeld met tegenstellingen, in kleur en materiaal, met licht en donker, waterig en vet, dichte lagen en transparant, toevallig en bewust, acrylverf naast olie- & alkydverf en tempera grassa. Los en vrij geschilderd groeit het schilderij, laag over laag.

Lianne woont in Rijkevoort en heeft haar atelier in Sambeek. Ze exposeert regelmatig in binnen- en buitenland.

Meer informatie over haar schilderijen is te vinden op:
www.liannevandenboogaard.nl