fbpx

Dirk Verberne

Contact:

Kontakt:

Soemeersingel 109
5759 RD Helenaveen
Tel. +31(0)615131715

www.dirkverberne.nl
dirkverberne@protonmail.com

Facebook

Dirk Verberne (Helenaveen, 1982) is geboren en getogen in de Peel en er gedurende zijn leven mee vergroeid geraakt. Het ruige land, het zwarte water, de flora en fauna en oude verhalen over deze streek vormen een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk. Verberne is een meester in het smeden van stalen sculpturen. De groei en ontwikkeling, kracht, dynamiek en organische vormen van de natuur, dagen hem uit deze te vangen in het staal waarmee hij werkt, met vuur als gereedschap. De vogelsculpturen geven uiting aan die diversiteit en beweeglijkheid, met houdingen als karakters. Groei kan leiden tot een abstracte vorm met lijnen waar vitaliteit uit spreekt. Het verval leent zich meer voor een verstild beeld met de hamerslagen als verdiende sporen. Al eeuwen heeft de omgeving mensen laten fantaseren om hun vragen te beantwoorden. Het delen van deze fantastische gedachten, in een werk zoals de Erdmennekes, ergens tussen natuurgeest en kabouter, nodigt uit er zelf verhalen in te zien.

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden”. (Dirk Verberne)

Opleiding: Design Academy Eindhoven

Dirk Verberne (Helenaveen, 1982) wurde in De Peel geboren und wuchs dort auf und ist damit verflochten. Das raue Land, das schwarze Wasser, die Planzen und Tieren und alte Geschichten über diese Region sind eine wichtige Inspirationsquelle für seine Kunst. Verberne ist ein Meister im Schmieden von Stahlskulpturen. Das Wachstum und die Entwicklung, die Stärke, die Dynamik und die organischen Formen der Natur fordern ihn heraus, diese in dem Stahl, mit dem er arbeitet, mit Feuer als Werkzeug festzuhalten. Die Vogelskulpturen drücken diese Vielfalt und Mobilität aus, mit Körperhaltungen als Charakteren. Wachstum kann zu einer abstrakten Form mit Linien führen, die Vitalität ausdrücken. Der Verfall eignet sich eher für ein Standbild mit Hammerschlägen als verdiente Sporen. Seit Jahrhunderten lässt die Umwelt die Menschen davon träumen, ihre Fragen zu beantworten. Das Teilen dieser fantastischen Gedanken in einem Werk wie den ‘Erdmennekes’, irgendwo zwischen Naturgeist und Gnom, lädt Sie ein, selbst Geschichten zu sehen.

“Ein Bild sagt mehr als tausend Worte”. (Dirk Verberne)

Ausbildung: Design Academy Eindhoven