fbpx

Katholische Grundschule Myhl

600 Jahre Bergfried 2020 – OGS Projekte zum Staunen

Der Burgturm als Wahrzeichen der Stadt, ist für alle Kinder ein besonders markanter Punkt und verbindet die Geschichten und Phantasien zu Rittern mit der Geschichte Wassenbergs.

Die „Bastel-AG“ schaut auf den Bergfried aus vier Richtungen:
Die kreative Arbeit hierzu wurde durch Überlegungen „Was macht glücklich“ ergänzt. Diese wurden in die Gestaltung der „blauen“ Seite eingefügt. Die „rote“ Seite zeigt das Wappen und den mutig kämpfenden Ritter am Fuß der Burg. Die „gelbe“ Seite wird vom Regenbogen überspannt. Das Friedens- und Hoffnungszeichen begleitet die Besucher in und durch Wassenberg. Die Burg ist eben – egal von welcher Seite man schaut – eine Reise wert.  Auf der „weißen“ Seite ist Platz für Phantasie und eigene Ideen.

Die „Filz-AG“ hat eine „Landschaft“ mit Burg aus Wolle gearbeitet – der imposante Burgturm überragt alles – Hinschauen lohnt sich! Die Jahreszeiten wurden kreativ vermischt. Mit viel echter Handarbeit, noch mehr Seife und aus reiner Schafswolle ist eine „glücklich machende“ Gemeinschaftsarbeit entstanden! Die ersten Ideen zum Bergfried und zu Glückssymbolen wurden gesammelt und gefilzt. Vorlagen dazu fanden die Kinder im Wassenberger Wald. Ideen zu Fliegenpilzen, Kleeblättern, Marienkäfern, Schmetterlingen und Blumenranken sind so entstanden und waren als echte Glückssymbole am Wegesrand zu finden. Auch Tannenbäume – weihnachtlich geschmückt – wurden zur Dekoration eingearbeitet. Der Weg zur Burg muss schließlich schön beleuchtet sein. Die Schmetterlinge und Blumenranken sorgen für den sommerlichen Eindruck in und um Wassenberg und sind ein Hingucker. Das Bild komplett macht der Himmel über dem Bergfried, auf dem auch die Fahne nicht fehlen darf. Viele Filznadelstiche waren nötig, um den Charakter dieser Arbeit zu unterstreichen.

600 jaar Bergfried 2020 – OGS-projecten om versteld te staan

De kasteeltoren als symbool van de stad is een bijzonder opvallend punt voor alle kinderen en verbindt de verhalen en fantasieën over ridders met de geschiedenis van Wassenberg.

De “Bastel-AG” bekijkt de donjon vanuit vier richtingen:
Het creatieve werk hieraan werd aangevuld met overwegingen “wat maakt je gelukkig”. Deze werden in het ontwerp van de “blauwe” zijde ingevoegd. De “rode” zijde toont het wapen en de moedig vechtende ridder aan de voet van het kasteel. De “gele” zijde wordt overspannen door de regenboog. Het teken van vrede en hoop begeleidt bezoekers in en door Wassenberg. Het kasteel is de reis waard – ongeacht aan welke kant je kijkt. Aan de “witte” kant is er ruimte voor verbeeldingskracht en eigen ideeën.

De “Filz-AG” creëerde een “landschap” met een kasteel van wol – de imposante kasteeltoren torent boven alles uit – het is de moeite van het bekijken waard! De seizoenen zijn creatief gemengd. Met veel echt handwerk, nog meer zeep en pure schapenwol is er een “vrolijk” teamwerk ontstaan! De eerste ideeën over de donjon en symbolen van geluk werden verzameld en vervilt. De kinderen vonden hiervoor sjablonen in het Wassenbergbos. Ideeën over paddenstoelen, klavers, lieveheersbeestjes, vlinders en bloemranken kwamen tot stand en waren onderweg als echte gelukssymbolen te vinden. Dennenbomen – versierd voor Kerstmis – werden ook verwerkt voor decoratie. Het pad naar het kasteel moet immers mooi verlicht zijn. De vlinders en ranken van bloemen wekken een zomerse indruk in en om Wassenberg en zijn een blikvanger. Het plaatje wordt compleet gemaakt door de lucht boven de donjon, waarop de vlag niet mag ontbreken. Veel viltnaaldsteken waren nodig om het karakter van dit werk te onderstrepen.

Geëxposeerde werken:

ausgestellte Werke:

Bastel-AG
Filz-AG