fbpx

Marjolijn Rutten

Contact:

Kontakt:

marjolijnrutten@hotmail.com

Tel. +31(0)6-31304025

Het idee voor een serie werken gebaseerd op de natuur, begon voor mij tijdens een wandeling in een stokoud bos in de Franse Alpen, La forêt des genévriers thurifères in Saint-Crépin. Er leven in dat bos bomen van meer dan duizend jaar oud, tegen een heuvel, met de meest knoestige en kronkelige oude takken, weerbarstig en bestand tegen zo’n beetje alle invloeden van buitenaf. Tussen die bomen stond ook l’Éléphante, vernoemd naar haar vorm en de moeder van het bos. Deze bomen, die onvergaanbaar bleken, gaven mij inspiratie voor een afstudeerproject voor de Kunstacademie Maasmechelen. Dat bos zou dienen als basis.

Al snel verwijderde mijn werk zich van het oorspronkelijke idee, zoals me dat eigenlijk telkens gebeurt – dat een plan een andere route krijgt dan tevoren gedacht – en werden mijn onderwerpen uiteenlopender. De natuur dichterbij huis, het bos dat ik vanuit mijn achtertuin in loop, jongere, kwetsbaardere bomen en weidsere landschappen, verdrongen langzaam de oude reuzen. Mensen en mensfiguren, ik kan ze bijna niet weglaten en keer op keer verschijnen ze weer in het beeld, al dan niet in een prominente rol.

De visie in mijn werk vind ik moeilijk te omschrijven, maar is in ieder geval de uitkomst van een zoektocht naar ‘kloppendheid’: het materiaal, de kleuren, de vormen; alles samen moet mij het gevoel geven dat het werk klopt, dat het goed is zo. De voldoening die zo’n creatie geeft is mijn grootste cadeau en maakt deze schilderpassie verslindend en niet te stoppen, dag in dag uit mijn hoofd vullend met nieuwe ideeën. Intussen genietend van het mengen, van het maken van ruwe schetsen met houtskool en van die heerlijke geur van olieverf…

Die Idee für eine Reihe von Werken, die auf der Natur basieren, entstand für mich bei einem Spaziergang in einem alten Wald in den französischen Alpen, La forêt des genévriers thurifères in Saint-Crépin. In diesem Wald, auf einem Hügel, leben über tausend Jahre alte Bäume, mit den knorrigsten und gewundensten alten Ästen, widerspenstig und widerstandsfähig gegen so gut wie alle äußeren Einflüsse. Unter diesen Bäumen stand l’Éléphante, benannt nach seiner Form und der Mutter des Waldes. Diese Bäume, die sich als unvergänglich erwiesen, inspirierten mich dazu, ein Abschlussprojekt für die Kunstakademie von Maasmechelen zu entwerfen. Dieser Wald dient als Grundlage.

 

Bald entfernte sich meine Arbeit von der ursprünglichen Idee, wie es mir immer wieder passiert – dass ein Plan einen anderen Weg nimmt als zuvor gedacht – und meine Themen wurden vielfältiger. Die heimatverbundene Natur, der Wald, in den ich von meinem Hinterhof aus gehe, jüngere, zerbrechlichere Bäume und ausgedehntere Landschaften verdrängten langsam die alten Riesen. Menschen und menschliche Figuren, ich kann sie kaum auslassen, und immer wieder tauchen sie im Bild auf, ob in einer prominenten Rolle oder nicht.

 

Die vision meiner Arbeit ist insofern schwer zu beschreiben, aber ist in jedem Fall dem Ergebnis einer Suche nach “Schlagen”: das Material, die Farben, die Formen; alles zusammen muss mir das Gefühl geben, dass die Arbeit richtig ist, dass sie so gut ist. Die Befriedigung, die eine solche Schöpfung gibt, ist mein größtes Geschenk und macht diese Leidenschaft für die Malerei verschlingend und unaufhaltsam, Tag für Tag füllt sie meinen Kopf mit neuen Ideen. In der Zwischenzeit genieße ich es, zu mischen, grobe Skizzen mit Kohle zu machen und diesen wunderbaren Geruch von Ölfarbe…