fbpx

Basisschool Sint Martinus Vlodrop

Contact:

Kontakt:

Schoolstraat 1
6063 BW Vlodrop

Tel. +31(0)475 407052
info@stmartinusschool.nl

Geëxposeerde werken:

ausgestellte Werke:

Deze kunstwerk hebben we gemaakt in het kader van de Gouden Weken.
Tijdens deze weken staat het creëren van een goede groepssfeer centraal.

Wir haben dieses Kunstwerk im Rahmen der Goldenen Wochen gemacht.
In diesen Wochen ist die Schaffung einer guten Gruppenatmosphäre von zentraler Bedeutung.

Groep 1,2 en 3

Alle kinderen hebben hun eigen talenten. Samen met al deze kwaliteiten vormen zij een krachtige school, net als de vissen in de zee.

Elk kind heeft zijn eigen zeebewoner mogen uitzoeken. Daarna hebben zij hun uiterste best gedaan om deze met waterverf en een fijn penseel zo mooi mogelijk in te kleuren. De zee heeft zijn kleur en reliëf gekregen door het werk van onze conciërge, Dorina. De kinderen waren behoorlijk enthousiast over de plek waar hun zeedier opgeplakt werd. Het hangt bij de ingang van onze school. Iedere dag lopen wij er samen een paar keer langs. En nog steeds hoor je kinderen zeggen; “kijk, die heb ik gemaakt!”

Klasse 1,2 und 3

Alle Kinder haben ihre eigenen Talente. Zusammen mit all diesen Eigenschaften bilden sie eine mächtige Schule, genau wie die Fische im Meer.

Jedes Kind durfte seinen eigenen Meeresbewohner wählen. Dann taten sie ihr Bestes, um sie mit Aquarell und einem feinen Pinsel so schön wie möglich einzufärben. Das Meer hat durch die Arbeit unserer Hausmeisterin Dorina seine Farbe und Erleichterung erhalten. Die Kinder waren ziemlich begeistert von dem Ort, an dem ihr Meerestier geklebt wurde. Es hängt am Eingang unserer Schule. Jeden Tag gehen wir ein paar Mal daran entlang. Und Sie hören immer noch Kinder sagen; “Schau, das habe ich gemacht!”

Groep 4/5

Ieder kind heeft zijn eigen bijdrage geleverd. De kinderen hebben elkaar geholpen en samen overlegd. Het resultaat ziet u hier.

Iedereen mag er zijn.
Samen maken we er een fijne klas van.

Klasse 4/5

Jedes Kind hat seinen eigenen Beitrag geleistet. Die Kinder halfen sich gegenseitig und berieten sich gemeinsam. Das Ergebnis sehen Sie hier.

Jeder kann da sein.
Zusammen machen wir es zu einer großartigen Klasse.

Groep 6/7

Bij dit kunstwerk zijn de kinderen individueel aan de slag gegaan. Deze werkjes zijn uiteindelijk samengevoegd in een groepskunstwerk.

Ze hebben samen ervoor gezorgd dat de individuele stukjes één geheel zijn gaan vormen.

Klasse 6/7

Die Kinder machten sich daran, individuell an diesem Kunstwerk zu arbeiten. Diese Arbeiten wurden schließlich zu einem Gruppenkunstwerk zusammengefasst.

Zusammen haben sie dafür gesorgt, dass die einzelnen Stücke zu einem Ganzen geworden sind.

Groep 7/8

Groep 7 en 8 heeft een skyline van Vlodrop gemaakt. Allereerst moesten ze bedenken welke gebouwen bekend zijn in Vlodrop. Deze gebouwen zijn ze gaan schetsen op papier. Een aantal kinderen heeft daarna gekeken hoe de skyline ingedeeld kon worden en hier ook weer een ontwerp van gemaakt. Een ander groepje kinderen is aan de slag gegaan met het verven van de achtergrond. Ze hebben ervoor gekozen om in blauwtinten te werken en de kleuren in elkaar over te laten lopen.  Vervolgens heeft ieder groepje een gebouw op het hout overgetrokken met behulp van carbonpapier en hebben ze bepaald waar de spijkers moesten komen om de juiste vorm te behouden. Uiteindelijk zijn een aantal kinderen aan de slag gegaan met het timmeren van de spijkers en een aantal kinderen hebben uiteindelijk de draad eromheen gemaakt.

Klasse 7/8

Gruppe 7 und 8 machten eine Skyline von Vlodrop. Zunächst mussten sie überlegen, welche Gebäude in Vlodrop bekannt sind. Sie skizzierten diese Gebäude auf Papier. Eine Reihe von Kindern schaute sich dann an, wie die Skyline geteilt werden könnte, und entwarf sie auch. Eine andere Gruppe von Kindern begann den Hintergrund zu malen. Sie haben sich entschieden, in Blautönen zu arbeiten und die Farben zu mischen. Dann zeichnete jede Gruppe mit Hilfe von Kohlepapier ein Gebäude auf dem Holz nach und bestimmte, wo sich die Nägel befinden mussten, um die richtige Form beizubehalten. Am Ende fingen einige Kinder an, die Nägel zu hämmern, und einige Kinder machten schließlich den Draht darum herum.