fbpx

Willem van Roozendaal

Contact:

Kontakt:

Kunstenaar/Künstler:
Willem Van Roozendaal
Havik 2
3811 EZ  Amersfoort
Tel: +31(0)610620395
www.willemvanroozendaal.nl
wvanroozendaal@icloud.com

Galerie:
Gallery 54
Vosseveldlaan 54
3768 GN Soest
The Netherlands
Tel: +31 (0) 614 133 123

www.gallery54.nl

info@gallery54.nl

U heeft allemaal wel eens iets van Willem in huis gehad maar dan hing het niet aan de muur. Hij heeft namelijk zijn sporen verdient in de designwereld waarin hij heeft gewerkt aan bijzondere designs voor tal van nationale en internationale brands zoals: Autodrop, Heineken, Douwe Egberts, La Paz, Bolletje, Albert Heijn, etc.

Na veel experimenteren is hij vol voor de kunst gegaan en heeft een flink oeuvre opgebouwd. Hij gebruikt daarin zijn buitengewone skills die hij als designer heeft ontwikkeld, de beelden worden (grotendeels) digitaal geconcipieerd en bestaan vaak uit 20a 30 gemengde beeldlagen. Deze bijzondere werkwijze biedt waanzinnige mogelijkheden die op geen andere wijze zijn te realiseren en stelt hem in staat steeds te vernieuwen. Hij experimenteert graag met verschillende materialen en productietechnieken om te blijven ontdekken en verrassen.

Fashiondesign, 17e-eeuwse schilderkunst, moderne kunst en fotografie zijn belangrijke bronnen. Willem wordt o.a. geïnspireerd door Andy Warhol, David Lachapelle, Picasso, Carli Hermes, Erwin Olaf, Banksy en oude meesters.

Daarnaast zijn er invloeden van zijn reizen door o.a. Zuid-Amerika, India, Spanje, Marokko en de grote steden. Het mystieke en dagelijkse combineert hij graag. Hij noemt zichzelf Graphic DJ omdat hij mede vanuit het bestaande beelden nieuw werk schept.

Sie haben alle etwas von Willem zu Hause gehabt, aber dann hing es nicht an der Wand. Er hat sich seine Sporen in der Designwelt verdient, in der er an speziellen Designs für zahlreiche nationale und internationale Marken wie Autodrop, Heineken, Douwe Egberts, La Paz, Bolletje, Albert Heijn usw. gearbeitet hat.

Nach vielen Experimenten hat er sich voll der Kunst verschrieben und ein beachtliches Ouvre aufgebaut. Er nutzt seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, die er als Designer entwickelt hat, die Bilder sind (weitgehend) digital konzipiert und bestehen oft aus 20 bis 30 gemischten Bildebenen. Diese besondere Arbeitsweise bietet erstaunliche Möglichkeiten, die auf keine andere Weise realisiert werden können, und ermöglicht ihm ständige Innovationen. Er experimentiert gerne mit verschiedenen Materialien und Produktionstechniken, um weiter zu entdecken und zu überraschen.

Modedesign, Malerei des 17. Jahrhunderts, moderne Kunst und Fotografie sind wichtige Quellen. Willem lässt sich unter anderem von Andy Warhol, David Lachapelle, Picasso, Carli Hermes, Erwin Olaf, Banksy und alten Meistern inspirieren.

Darüber hinaus gibt es Einflüsse von seinen Reisen durch Südamerika, Indien, Spanien, Marokko und die großen Städte. Er mag es, das Mystische und das Alltägliche zu verbinden. Er nennt sich selbst Grafik-DJ, weil er aus vorhandenen Bildern neue Arbeiten erstellt.